Thomas Frost
S: Skoleleder
Dorthe Balsby Krøyer
S: Lærer og ordblindevejleder
Gitte Frostholm Søe-Larsen
S: Lærer
Jane Odgaard
S: Lærer
Jens Feilan Barslev
S: Lærer og IT-vejleder
John Pedersen
S: Lærer
Louise Boch Pedersen
S: Lærer
Mette Munk Christensen
S: Pædagog
Stine Bach Olesen
S: Pædagog og AKT
Steffen Krøyer
S: Lærer
Ingrid Thorsager
S: Lærer, CampusU
Maria Frimann Jensen
S: Lærer, CampusU
Daisy Bendix Kristensen
S: Rengøringstekniker
Winnie Sleiborg Andersen
S: Administrativ medarbejder