Skolens målsætning

Resultatmål for eleverne

 • Alle elever skal via deres prøvekarakter eller uddannelsesparathedsvurderingen kunne opnå adgang til den ønskede ungdomsuddannelse
 • Andelen af elever der får 2 eller derover i dansk og matematik skal stige år for år
 • Trivslen på Campus10 skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Andre mål for eleverne på Campus10

 • At blive afklaret i valg af ungdomsuddannelse
 • At blive fortrolig med indhold og krav til ungdomsuddannelserne
 • At være med til at fastsætte egne mål og beslutte vejen hertil
 • At blive så dygtig som muligt
 • At møde forskellige mennesker og være åben og modtagelig i mødet

Mål for medarbejderne på Campus10

 • At skabe en arbejdsplads med en høj grad af trivsel
 • At skabe en arbejdsplads med høj faglig kompetence
 • At skabe en arbejdsplads med fokus på åbenhed og dialogbaseret problemløsning
 • At sikre, at alle medarbejdere har relevante kvalifikationer og kompetencer

Mål for Campus10

 • At være en kvalificerende vej til en ungdomsuddannelse
 • At skabe en institution som er udviklende for den enkelte og som respekterer forskellighed
 • At blive en skole med god trivsel og motiverende undervisning
 • At samarbejde med det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne