Principper for brug af cykler i undervisningen

Brug af cykler i undervisningen giver mange muligheder for at inddrage det omkringliggende samfund og naturen jf. ønsket om den åbne skole, samt inddrage cykler i idrætsundervisningen. Det er en mulighed, vi ønsker at benytte os af. Derfor må vi være meget bevidste om, hvilke regler vi stiller op, og hvilke krav vi stiller til eleverne.

Generelle retningslinjer

Gennem den almene færdselsundervisning i grundskolen forventes det at eleverne er trænet i at færdes i trafikken både alene, på små hold og i store grupper.

Eleverne skal være bekendte med de almindelige færdselsregler samt de regler og ansvar, vi opstiller for adfærd i trafikken, når det foregår i skoletiden.

Cykelregler for Campus10

  • Elever og lærere skal altid bruge cykelhjelm når der cykles i forbindelse med undervisningen
  • Færdselsloven for cyklister skal overholdes
  • Cyklen skal behandles på en fornuftig og ansvarlig måde
  • Misligholdelse af cyklen medfører et erstatningskrav og en vurdering om fremtidig brug af skolens cykler