Skolekort

Skolekort er for dig, der modtager undervisning på Campus10 og CampusU. Her kan du se min. antal km. du skal have fra din bopæl til skolen for at være berettiget:

  • Min. 9 km., hvis du går i 10. kl.
  • Min. 7 km., hvis du går i 8. - 9. kl.

Skolekortet er gratis for dig, der bor i Thisted kommune og kortet kan benyttes i tog og bus - dog kun på skoledage. Det er skolen, der sørger for at bestille kortet, og du får det udleveret på din første skoledag.

Skolekortet gælder hele din tid på Campus10 eller CampusU. Det vil sige, hvis du afbryder din uddannelse, annulleres dit kort.

For yderligere spørgsmål ang. skolekort, kontaktes skolesekretæren på 9917 3109.