Studietur

Sidste skoleår i oktober var Campus10 i Berlin.

I Berlin boede vi på A&O hostel. Eleverne sov på værelser med toilet og bad.

Der var morgenmad hver dag, og eleverne fik penge til selv at købe frokost og aftensmad. 

I Berlin så vi bl.a. det Olympiske Stadion fra OL i 1936, koncentrationslejren Sachsenhausen, Stasifængslet Hohenschönhausen, resterne fra Berlinmuren, Sightseeingtur i bus, samt de kendte seværdigheder. Der blev også tid til shopping.

Hvor turen går hen næste skoleår, er stadig uvist. Men det kunne blive Berlin eller Dublin.

Principper for studieture på Campus10

Beslutning om studietur

Skolen stiller forslag om afholdelse af en studietur samt location for rejsen.

Der skal være et stort flertal blandt eleverne/forældrene, som ønsker at rejse, for at rejsen kan blive en realitet. Det er besluttet, at der skal tilmeldes 75% af en årgang hvis rejsen skal realiseres. Det er ligeledes besluttet, at skolerejsen maksimalt må koste 3.000 kr.

Mål for studietur

Formålet med rejsen skal ligge inden for folkeskolelovens og Campus10’s formål og rammer uden at være en integreret del af den klasse- eller holdbaserede undervisning. Elevernes deltagelse må ikke være en nødvendig forudsætning for at kunne følge klassens eller holdets undervisning, og de elever, der ikke deltager, vil derfor ikke miste noget i undervisningsmæssig henseende.

Økonomi

Forældrene er ansvarlige for økonomien i forbindelse med studieturen.

Bestyrelsen skal træffe beslutning om der må bruges undervisnings- og lærertid til at indsamle midler til studieture, samt om skolen må søge sponsorater.

Der vil ikke kunne opkræves en individuel elevbetaling for deltagelse i en studietur, bortset fra udgiften til forplejning. Der vil imidlertid være mulighed for at supplere betalingen til rejsen med frivilligt indsamlede midler. En indsamling kan f.eks. have form af bidrag over kortere eller længere tid til en klassekasse.

Ud over muligheden for at oprette klassekasser, vil forældre og elever, evt. i samarbejde med skolen, kunne foretage fælles indsamlinger eller gennemføre forskellige aktiviteter så som caféaften eller fællesarbejde mv., for på denne måde at tjene penge til rejsen.

Gennemførsel

Der må ved afgørelserne af studieturen på Campus10 derfor tages hensyn til, om finansieringen er sikret. Det medfører, at gennemførelsen af en rejse, uanset om den har været planlagt gennem længere tid, vil kunne komme til at afhænge af, om der er penge til formålet på den indsamlede del af budgettet, når beslutningen endeligt træffes.