Samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og Campus10

Campus10 ønsker flere initiativer for at fremme dialogen mellem Campus10 og erhvervslivet.

På Campus10 ønsker vi en tæt dialog med erhvervslivet for at synliggøre uddannelses-/karrieremuligheder og krav til et arbejde i det private erhvervsliv.

Campus10 ønsker at de lokale erhvervsorganisationer vil være brobyggere mellem Campus10 og det lokale erhvervsliv, som mange af de unge på et tidspunkt skal arbejde inden for.

Målet er gennem lokalt forpligtigende samarbejde at give elever en forståelse for, hvilke fremtidsmuligheder, der er i deres område, og hvilke krav der stilles.

Der kan peges på flere former for samarbejde herunder:

 • Erhvervspraktik
 • OSO-opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)
 • Virksomhedsbesøg
 • Jobprøvning
 • Temamøder
 • Gæsteundervisere

Erhvervspraktik

Der er mange former for erhvervspraktik. Den kendte ønskepraktik er fortsat den mest almindelige, men i takt med, at eleverne får individuelle uddannelses- og handlingsplaner, er det også nødvendigt at kunne give den enkelte elev et individuelt praktiktilbud.

Erhvervspraktik er en rigtig god mulighed for, som elev, at få afprøvet sine kompetencer og sit personlige potentiale på en arbejdsplads. For virksomhederne er det en enestående chance for at stifte bekendtskab med og få indblik i den ungdomskultur som er herskende i dag, og indgå i dialog med Campus10 og ungdomsuddannelserne om krav og indhold samt give erhvervslivet et indblik i, hvad de studerende lærer på deres uddannelse.

Et praktikforløb giver eleven mulighed for at afprøve:

 • En branche
 • Et job
 • At være på en arbejdsplads
 • Arbejdskultur

Her er det vigtigt at præcisere formålet med praktikken i praktikaftalen, så både praktikant og arbejdsgiver er indforstået med vilkårene for forløbet.

OSO-opgaven som et samarbejdsprojekt mellem eleven og virksomheden

De studerendes får i forbindelse med deres 10. klasse til opgave at skrive en OSO-opgave. Denne opgave kan laves om eller i samarbejde med en virksomhed. Eleverne får mulighed for at arbejde sammen med virksomheden om problemstillinger, analyser etc. og de opnåede resultater kan bruges til en fortsat kontakt med virksomheden med mulighed for efterfølgende elevplads. For virksomheden skaber dette samarbejde en mulighed for at lære den unge at kende, og finde den fremtidige medarbejder.

Virksomhedsbesøg 

Virksomhedsbesøg har til formål at give eleverne en viden om hverdagen i en virksomhed:

 • Hvad er virksomhedens historie og fremtid
 • Hvilke produkter/serviceydelser er virksomhedens eksistensgrundlag?
 • Hvad laver de ansatte, og hvilke uddannelser har de?
 • Hvad er forskellen på at være medarbejder, chef eller ejer?

Et virksomhedsbesøg kan også være et led i en tværfaglig temaundervisning, som f.eks. kan handle om:

 • Kvalifikationskrav
 • Arbejdsliv for medarbejdere og selvstændige
 • Markedsføring og reklame
 • Internationalisering
 • Entreprenørskab

Igen er det vigtigt, at eleverne, læreren og virksomheden på forhånd gør sig klart, hvad man ønsker at få ud af besøget.

Temamøder

Når unge vælger uddannelse og job, bliver forældrene ofte spurgt til råds. En god idé er derfor at arrangere et temamøde for elever og forældre. Af relevante emner kan bl.a. nævnes:

 • Medarbejderkvalifikationer - i går, i dag og i morgen
 • Internationaliseringens krav til fremtidens medarbejdere
 • Selvstændighedskultur
 • Innovation

Gæsteundervisere

For at ruste eleverne til det efterfølgende arbejdsmarked kan der mellem det lokale erhvervsliv og Campus10 arrangeres foredrag eller undervisningsforløb med gæsteundervisere fra erhvervslivet.