Handleplan ved vold mellem børn

Handleplan ved krænkelser, trusler eller vold mellem børn

Voldspolitik for Campus10’s elever.

Følgende handleplan har fokus på konflikter og vold elever imellem. Denne voldspolitik beskriver procedurer vedr. håndtering og opfølgning af episoder med vold og konflikter eleverne imellem:

Formålet med handleplanen er:

 • Gennem kendte procedurer at skabe tryghed for såvel elever og forældre som personale.
 • Vise at bekæmpelse af trusler og vold er et fællesanliggende og et fælles ansvar.

For det forulempede barn:

 1. Bring forulempede væk fra konflikten og ind på kontoret/AKT-rummet
 2. Få fat i klasselærer eller en AKT-lærer – lad ikke voldsramte være alene
 3. Ovennævnte yder psykisk førstehjælp
 4. Kontakt nærmeste leder
 5. Voldsramte familie underrettes, og der arrangeres modtagelse hjemme - eller afhentning.
 6. Kontaktpersonen (vidne), samt voldsramte, bør hurtigst muligt beskrive hændelsesforløbet skriftligt
 7. Leder (+evt. klasselærer/AKT-lærer) aftaler videre forløb med familien: Plan for opfølgende samtaler, henviser til skolens AKT-lærer eller PPR fagpersonale.

For det voldsudøvende barn:

 1. Bring den voldsudøvende væk fra konflikten, og ind på kontoret/AKT-rummet. (Alt efter voldsudøvendes sindstilstand kan lokalet, hvor konflikten er foregået ryddes for elever og bruges). Få fat i klasselærer, leder eller en AKT-lærer – Lad ikke eleven være alene. 
 2. Hjemmet kontaktes og informeres. Hvis der ikke opnås kontakt med hjemmet, forbliver barnet på skolen. En eller to medarbejdere er ansvarlige for barnet - Det er vigtigt at skabe ro, holde opsyn og afskærme barnet fra de øvrige børn og forulempede, indtil barnet kan afhentes af forælder.
 3. Skolens ledelse træffer afgørelse om sanktioner/nødvendig støtte for det voldsudøvende barns skolegang samt om opfølgende samtaler med AKT-lærer.