Skolens mission, vision og værdier

Mission

 • Vi udbyder og sikrer en tidssvarende 10. klasses undervisning
 • Vi tilbyder fleksibel og studieforberedende uddannelse og undervisning i gode rammer med udgangspunkt i den enkelte elev
 • Vi samarbejder med elever, forældre og ungdomsuddannelsesinstitutioner i Thisted Kommune, samt med Ungeindsatsen (KUI Vejledning og Jobcenteret) for at sikre bedst muligt udbytte af læringen for den unge
 • Vi tilbyder i samarbejde med ungdomsuddannelserne udvidet brobygning, som medvirker til at kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse
 • Vi bidrager til, at vores elever og medarbejdere udvikler en stærk personlig identitet - fagligt, socialt og praktisk
 • Vi driver skole på et forsvarligt økonomisk grundlag

Vision

 • Vi er anerkendt og respekteret som det bedste 10. klasses tilbud i området
 • Vi har faglige fyrtårne og spydspidser på udvalgte områder
 • Vi er kendt som innovative i tankegang og processer
 • Vi har de bedste afklarende brobygningsforløb
 • Vi er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere og giver en følelse af stolthed, anerkendelse og respekt

Værdier

 • Høj faglighed og trivsel
 • Innovation, udvikling og handling
 • Eleven i centrum
 • Engagement
 • Troværdighed
 • Ansvarlighed

Virkeliggørelsen af skolens værdier er betinget af den adfærd, som præger skolens medarbejdere og elever.