SU - Statens Uddannelsesstøtte

Du er berettiget til SU, hvis du opfylder betingelserne, mens du går på Campus10 eller CampusU. Du kan finde betingelserne her

Du kan søge om SU en måned før du fylder 18 år. Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan få SU i kvartalet efter du er fyldt 18. Dvs. har du fødselsdag 16. januar, kan du få SU fra og med 1. april. Du kan ikke få SU med tilbagevirkende kraft.

Hvis ikke du er dansk statsborger, skal du søge om ligestilling med danske statsborgere. Det gør du på su.dk. Når du er logget ind, vælger du 'Søg SU' > 'Application for equal status .....'

For at søge SU og ligestilling med danske statsborgere, skal du have NemID/MitID.

Du kan læse mere om SU på dette link

Studieaktiv

Når du modtager SU, skal Campus10 hvert kvartal, vurdere om du er studieaktiv. Det gør vi ud fra følgende kriterier:

  • At du er aktiv i og følger undervisningen
  • At du afleverer dine opgaver og til tiden
  • At du går til prøver og eksaminer efter de regler, der gælder

Det vil dermed også sige, at hvis du ikke opfylder ovenstående, så kan du risikere at din SU bliver stoppet. Når du igen opfylder kriterierne, kan du genansøge om SU.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolesekretæren på 9917 3109.